กฎกติกา

กติกา การเดิมพันไก่ชน 5GKICK

(โปรดอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการเล่นนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

 1. ไก่ไม่พร้อมชน ยกเลิกการเดิมพันทุกกรณี
 2. กรณีไก่ป่วย หรือยอมให้กินมัจจำ (ยกเลิกการเดิมพันทุกกรณี)
 3. การเปลี่ยนแปลง การเรียงลำดับคู่ไก่ ขอให้ยึดข้อมูลของเวปไซต์ เป็นหลัก
 4. เดิมพัน ก่อนการชนเท่านั้น ไม่มีการเปิดเดิมพันแบบ ยกต่อยก
 5. ผลแพ้ชนะ จะอิงจากการตัดสินของ สนามที่เดิมพัน
 6. สมาชิก ที่เดิมพัน สามารยืนยันผลได้จาก www.5gkick.com
 7. หากมีเจตนาทุจริตปิดยูสเซอร์ทุกกรณี ถือการตัดสินของทีมงาน 5gkick.com เป็นที่สิ้นสุด

กติกา การแทงมวย 5GKICK

สมาชิกกรุณาอ่านกฎ-กติกา ให้ละเอียดเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

โดยทีมงานจะถือว่า สมาชิกได้รับทราบกฏ – กติกา ของเว็บไซต์โดยสมบูรณ์แล้ว

 • สำหรับท่านที่สมัครเป็นสมาชิกกับเรา ท่านต้องอ่านข้อตกลง และเงื่อนไขของเว็บไซต์อย่าง ละเอียดพร้อมทั้งทำความเข้าใจ ก่อนจะทำการเล่น และต้องทำการตรวจสอบยอดเงินในเครดิตของท่านให้ถูกต้อง ตรงกับยอดเงินที่ฝากเข้ามา และต้องแจ้งกับทีมงาน
 • ในกรณีที่เครดิตไม่ตรงจำนวน โดยต้องแจ้งกับทางทีมงานก่อนการเดิมพันภายใน 24 ชั่วโมง และต้องมีหลักฐาน การฝากเงินประกอบด้วยเท่านั้น หากเกินกว่ากำหนดหรือไม่มีหลักฐานการขอระงับฝากเงินประกอบ ทางทีมงานขอระงับ
 • สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลเครดิต ใน Username ของท่าน ในกรณีที่มีการอัพยอดเครดิตเกินจริง สมาชิกจะต้อง แจ้งกับทีมงานในทันที มิฉะนั้นทางทีมงานจะขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งถอนในทุกกรณี
 • ทางทีมงานจะยึดถือข้อมูลของสมาชิกที่แจ้งไว้ ณ ปัจจุบันเป็นหลัก โดยไม่มีการโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น หากท่านต้องการ แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ หรือแจ้งปัญหาการใช้งานใดๆ ที่เกี่ยวกับการเดิมพัน ความผิดพลาดด้านการเงิน การปลดล็อก Username การ Reset password ทั้งหมดนี้สมาชิกจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้องตามที่ทีมงานสอบถาม มิฉะนั้นทางทีมงานจไม่ดำเนินการใดๆ ตามคำร้องขอของท่าน
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สมาชิกจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยการ Login เข้าระแบบ และทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยตนเอง หรือแจ้งให้ทีมงานรับทราบ
 • ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อกรณีเกิดปัญหาหรือความผิดพลาดในการเดิมพัน อันเนื่องมาจากตัวอุปกรณ์สื่อสารใดๆ ของท่านสมาชิกเอง
 • ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ต่อสมาชิกที่ใช้ Username ร่วมกันเพราะถือเป็นข้อตกลงที่ทั้งคู่ได้ทำการ ตกลงกันมาอย่างดีแล้ว โดยให้ดำเนินไปตามกฏข้อ 3 ข้างต้น
 • ถ้า Account ของสมาชิกไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ภายใน 3 เดือน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก Accont ในทันที
 • หลังจากที่มีการเล่น Internet Betting ให้ถือเป็นผลสำเร็จตามที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้จาก “รายการที่เล่น” การเล่น Internet Betting ในช่วงปกติจะต้องกระทำก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น การเล่น Internet betting หากการแข่งขันได้เริ่มไปแล้ว จะถือเป็นโมฆะ (ยกเว้น LIVE)
 • ลูกค้าที่มีการเล่น Internet betting ให้ Save หรือ Print รายการที่เล่นไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหากไม่มีหลักฐานยืนยัน จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเล่น Internet betting ให้โทรแจ้งหลังจากการเล่นไม่ถึง 5 นาที มิฉะนั้นจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • หากมีการแข่งขันเริ่มต้นก่อนเวลาที่กำหนด การเล่นที่เกิดขึ้นหลังจากเวลาเริ่มการแข่งขันจริงจะถือเป็นโมฆะ หากมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีต่างๆ ท่านสมาชิกจะได้รับแจ้งผ่านทางข้อความที่วิ่งบนหน้าเว็ปไซต์
 • ขอสงวนสิทธิกรณีที่มีการเปลี่ยนกติกา และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีการแจ้งบนเว็ปไซต์ในสมาชิกได้ทราบ
 • หากการแข่งขันเลื่อนออกไปเกิน 12 ชั่วโมง การเล่นจะถือเป็นโมฆะ
 • หากมีข้อผิดพลาด การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

***หมายเหตุ

 • มวยที่ถูกไล่ลงถือเป็น “โมฆะ” ไม่ได้เสีย (ในเกมส์)
 • มวยสลับมุมถือว่าได้เสียตามปกติ
 • ขึ้นชื่อมวยผิด ยกเลิก ไม่ได้เสีย
 • เปิดราคาผิดเกิน 20% ตามท้องตลาด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกไม่ได้เสีย